ประเภทกระทู้แจ้งความ : ร้องทุกข์/แสดงความไม่พอใจ
เพื่อบอกกล่าวหรือระบายควมรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ที่ไม่ยุติธรรม หรือปัญหาต่างๆที่ได้ประสบมา เช่น ถูกช่อโกง, ช่างหรือผู้รับเหมาทิ้งงาน เป็นต้น.
การแสดงผล :


ไม่พบรายการ ร้องทุกข์/แสดงความไม่พอใจ