ประเภทกระทู้แจ้งความ : ชมเชย
เพื่อชมเชยบุคคลที่ทำความดีต่างๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากหน้าที่ของบุคคลนั้น และสมควรได้รับการยกย่อง เช่น Taxi เก็บของที่ผู้โดยสารลืมไว้แล้วคืนเจ้าของ
การแสดงผล :


ไม่พบรายการ ชมเชย