ประเภทกระทู้แจ้งความ : รีวิว ช่าง/ผู้รับเหมา
หากท่านได้จ้างช่างหรือผู้รับเหมา กรุณาแชร์ประสบการณ์ว่าท่านชอบบริการของเขาหรือไม่ด้วยคำพูดสุภาพกันนะครับ เพื่อเป็นข้อมูลในการเลื่อกช่างสำหรับคนอื่นๆต่อไปครับ
การแสดงผล :

ธวัชชัย คำรัก ช่างบาส โกงค่าติดตั้งแอร์
วันที่สร้าง : 5 ธ.ค. 2023, 12:50 น.
พบการอ้างถึง นัศรี่ย์ รวมบุตร
วันที่สร้าง : 18 ม.ค. 2020, 14:33 น.
พบการอ้างถึง ปรัง แสงอาทิตย์
วันที่สร้าง : 29 ธ.ค. 2019, 21:17 น.
พบการอ้างถึง ชัยอริญ อุทรดัน
วันที่สร้าง : 28 ธ.ค. 2019, 17:12 น.
พบการอ้างถึง ประหยัด ละมูล
วันที่สร้าง : 28 ธ.ค. 2019, 17:07 น.
พบการอ้างอิงถึง ญาณพัฒน์
วันที่สร้าง : 22 ธ.ค. 2019, 22:04 น.
พบการอ้างอิงถึง กมล วงษ์จอหอ
วันที่สร้าง : 22 ธ.ค. 2019, 22:02 น.
พบการอ้างอิงถึง ดิเลก อันละคร
วันที่สร้าง : 22 ธ.ค. 2019, 22:00 น.
พบการอ้างอิงถึง สรศักดิ์ ติครบุรี
วันที่สร้าง : 22 ธ.ค. 2019, 21:58 น.
พบการอ้างอิงถึง โยธิน บุหลัน
วันที่สร้าง : 22 ธ.ค. 2019, 21:57 น.


หน้า : 1 / 3